Vore ydelser

Anlæg af græsplæner

I samarbejde med dig og udfra dine ønsker, tilrettelægger vi dit have- og plæneanlæg,
således at der opnåes størst harmoni og æstetik, med skyldigt hensyn til de brugsformer som have- og græsarealerne skal benyttes til.

Professionelt og problemløst

Når du har godkendt vore skitser, anlægger vi græsplænen med de mest velegnede græssorter, hvor der igen er taget hensyn til
plænens brug, der er stor forskel på om græsplænen skal benyttes som villahave, med plads til ungernes leg, eller om det er en prydplæne - evt. langsomtvoksende. Andre plænetyper kan f.eks. være parkarealer, boldbaner og engarealer.

Hurtigt og langtidsholdbart

Efter såningen er de første måneder afgørende for fremtidens flotte græsarealer, og vi kan bistå med at vedligeholde og pleje din nye græsplæne i den første tid, således at der ikke opstår bare områder på grund af bortblæste frø, eller sultne fugle, mus og andre gnavere. Korrekt gødning og vanding og evt. dræning af områder, er også opgaver som vi udfører.

Vi er din professionelle havemand

Vor professionelle assistance er til rådighed for bådeden private haveejer, og for de erhvervsmæssige park- og haveejere. Vi servicerer både den lille villahave og de store offentlige arealer så som parker, boligforeninger, parkeringsarealer og veje / stier